Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 1706|Trả lời: 0

HTaccess redirect by IP range

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 3-12-2013 16:37:58 | Xem tất |Chế độ đọc
 1. <IfModule mod_rewrite.c>
 2. RewriteEngine On
 3. RewriteCond %{REMOTE_ADDR} ^85\.204\.$ [OR]
 4. RewriteRule ^(.*)$ clientsA.html [R,L]

 5. RewriteCond %{REMOTE_ADDR} ^95\.178\.124\.$ [OR]
 6. RewriteRule ^(.*)$ clientsB.html [R,L]

 7. </IfModule>
Sao chép mã
example
 1. RewriteEngine On
 2. RewriteCond %{REMOTE_HOST} 12.228 [NC,OR]
 3. RewriteCond %{REMOTE_HOST} 76.85 [NC,OR]
 4. RewriteCond %{REMOTE_HOST} 98.145 [NC,OR]
 5. RewriteCond %{REMOTE_HOST} 108.167 [NC]
 6. RewriteRule .* http://www.google.com/ [R=301,L]
Sao chép mã
 1. RewriteEngine on
 2. RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^(123\.45\.67\.89|213\.45\.67\.89)
 3. RewriteCond %{REQUEST_URI} !/custom-message\.html$
 4. RewriteCond %{REQUEST_URI} !/custom-message\.png$
 5. RewriteRule .* /custom-message\.html [R=307,L]
Sao chép mã
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 20-10-2021 05:45 PM , Processed in 0.076735 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách