Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 2893|Trả lời: 1

PHPdisk English Version 7 - quản lý chia sẻ files.

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 15-5-2014 10:59:04 | Xem tất |Chế độ đọc
PHPdisk là một tiện ích phát triển trên ngôn ngữ PHP, cho phép người dùng quản lý dữ liệu ( upload,download) chia sẻ trên mạng, tạo mã PIN chia sẻ với bạn bè.
fs-ndv-phpdisk.jpg

Download : PHPdisk phiên bản tiếng Anh ( English version 7.0)
phpdisk-v7-en.zip
Demo: http://fs.netdepviet.org
 Tác giả| Đăng lúc 1-11-2016 14:17:35 | Xem tất
SEO Rewrite URL for PHPdisk 7.0Trên Apache
 1. RewriteEngine On

 2. RewriteRule ^file-([0-9]+)\.html$ viewfile.php?file_id=$1&file_key=$2 [NC]
 3. RewriteRule ^viewfile-([0-9]+)-([a-z0-9]*)\.html$ downfile.php?action=view&file_id=$1&file_key=$2 [NC]
 4. RewriteRule ^downfile-([0-9]+)-([a-z0-9]*)\.html$ downfile.php?file_id=$1&file_key=$2 [NC]
 5. RewriteRule ^space-(.+)\.html$ space.php?username=$1 [NC]
Sao chép mã

Trên IIS:

 1. [ISAPI_Rewrite]

 2. # 3600 = 1 hour
 3. CacheClockRate 3600

 4. RepeatLimit 32

 5. # Protect httpd.ini and httpd.parse.errors files
 6. # from accessing through HTTP

 7. RewriteRule ^(.*)/file-([0-9]+)\.html$ $1/viewfile\.php\?file_id=$2 [I]
 8. RewriteRule ^(.*)/downfile-([0-9]+)\.html$ $1/downfile\.php\?file_id=$2 [I]
 9. RewriteRule ^(.*)/space-(.+)\.html$ $1/space\.php\?username=$2 [I]
 10. RewriteRule ^(.*)/public-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/public\.php\?pid=$2&cate_id=$3 [I]
 11. RewriteRule ^(.*)/public\.html$ $1/public\.php [I]
Sao chép mã

Trên nginx

 1. rewrite ^(.*)/file-([0-9]+)\.html$ $1/viewfile.php?file_id=$2 last;
 2. rewrite ^(.*)/downfile-([0-9]+)\.html$ $1/downfile.php?file_id=$2 last;
 3. rewrite ^(.*)/space-(.+)\.html$ $1/space.php?username=$2 last;
 4. rewrite ^(.*)/public-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/public.php?pid=$2&cate_id=$3 last;
 5. rewrite ^(.*)/public\.html$ $1/public.php last;
Sao chép mã

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 29-6-2022 01:36 AM , Processed in 0.132035 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách