Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 89678|Trả lời: 2

Xem bói năm Canh Dần 2010

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 30-1-2010 22:26:40 | Xem tất |Chế độ đọc

1. Tuổi Tý:
Chọn năm sinh (dương lịch):
28.01.1960 - 14.02.1961 (nam)
28.01.1960 - 14.02.1961 (nữ)
02.02.1984 - 19.02.1985 (nam)
02.02.1984 - 19.02.1985 (nữ)
10.02.1948 - 28.01.1949 (nam)
10.02.1948 - 28.01.1949 (nữ)
15.03.1972 - 02.02.1973 (nam)
15.03.1972 - 02.02.1973 (nữ)
2. Tuổi Sửu:
Chọn năm sinh (dương lịch):
20.02.1985 - 08.02.1986 (nam)
20.02.1985 - 08.02.1986 (nữ)
29.01.1949 - 16.02.1950 (nam)
29.01.1949 - 16.02.1950 (nữ)
03.02.1973 - 22.01.1974 (nam)
03.02.1973 - 22.01.1974 (nữ)
15.02.1961 - 04.02.1962(nam)
15.02.1961 - 04.02.1962(nữ)
3. Tuổi Dần:
Chọn năm sinh (dương lịch):
09.02.1986 - 28.01.1987 (nam)
09.02.1986 - 28.01.1987 (nữ)
17.02.1950 - 05.02.1951 (nam)
17.02.1950 - 05.02.1951 (nữ)
23.01.1974 - 10.02.1975 (nam)
23.01.1974 - 10.02.1975 (nữ)
31.01.1938 - 18.02.1939 (nam)
31.01.1938 - 18.02.1939 (nữ)
05.02.1962 - 24.01.1963 (nam)
05.02.1962 - 24.01.1963 (nữ)
4. Tuổi Mẹo:
Chọn năm sinh (dương lịch):
11.02.1975 - 30.01.1976 (nam)
11.02.1975 - 30.01.1976 (nữ)
29.01.1987 - 16.02.1988 (nam)
29.01.1987 - 16.02.1988 (nữ)
19.02.1939 - 07.02.1940 (nam)
19.02.1939 - 07.02.1940 (nữ)
25.01.1963 - 12.02.1964 (nam)
25.01.1963 - 12.02.1964 (nữ)
06.02.1951 - 26.01.1952 (nam)
06.02.1951 - 26.01.1952 (nữ)
5. Tuổi Thìn:
Chọn năm sinh (dương lịch):
31.01.1976 - 17.02.1977 (nam)
31.01.1976 - 17.02.1977 (nữ)
08.02.1940 - 26.01.1941 (nam)
08.02.1940 - 26.01.1941 (nữ)
13.02.1964 - 07.02.1965 (nam)
13.02.1964 - 07.02.1965 (nữ)
09.12.1988 - 28.01.1989 (nam)
09.12.1988 - 28.01.1989 (nữ)
27.01.1952 - 13.02.1953 (nam)
27.01.1952 - 13.02.1953 (nữ)
6. Tuổi Tỵ:
Chọn năm sinh (dương lịch):
02.02.1965 - 20.01.1966 (nam)
02.02.1965 - 20.01.1966 (nữ)
18.02.1977 - 06.02.1978 (nam)
18.02.1977 - 06.02.1978 (nữ)
17.02.1989 - 05.02.1990 (nam)
17.02.1989 - 05.02.1990 (nữ)
14.02.1953 - 02.02.1954 (nam)
14.02.1953 - 02.02.1954 (nữ)
27.01.1941 - 02.01.1942 (nam)
27.01.1941 - 02.01.1942 (nữ)
7. Tuổi Ngọ:
Chọn năm sinh (dương lịch):
21.01.1966 - 08.02.1967 (nam)
21.01.1966 - 08.02.1967 (nữ)
19.02.1990 - 28.02.1991 (nam)
19.02.1990 - 28.02.1991 (nữ)
03.02.1954 - 23.01.1955 (nam)
03.02.1954 - 23.01.1955 (nữ)
07.02.1978 - 27.01.1979 (nam)
07.02.1978 - 27.01.1979 (nữ)
15.02.1942 - 04.02.1943 (nam)
15.02.1942 - 04.02.1943 (nữ)
8. Tuổi Mùi:
Chọn năm sinh (dương lịch):
24.01.1955 - 11.02.1956 (nam)
24.01.1955 - 11.02.1956 (nữ)
09.02.1967 - 29.01.1968 (nam)
09.02.1967 - 29.01.1968 (nữ)
28.01.1979 - 15.02.1980 (nam)
28.01.1979 - 15.02.1980 (nữ)
05.02.1943 - 24.01.1944 (nam)
05.02.1943 - 24.01.1944 (nữ)
15.02.1991 - 03.02.1992 (nam)
15.02.1991 - 03.02.1992 (nữ)
9. Tuổi Thân:
Chọn năm sinh (dương lịch):
12.02.1956 - 30.01.1957 (nam)
12.02.1956 - 30.01.1957 (nữ)
16.02.1980 - 04.02.1981 (nam)
16.02.1980 - 04.02.1981 (nữ)
26.01.1944 - 12.02.1945 (nam)
26.01.1944 - 12.02.1945 (nữ)
30.01.1968 - 16.02.1969 (nam)
30.01.1968 - 16.02.1969 (nữ)
23.01.1992 - 18.02.1993 (nam)
15.02.1992 - 03.02.1993 (nữ)
10. Tuổi Dậu:
Chọn năm sinh (dương lịch):
13.02.1945 - 01.02.1946 (nam)
13.02.1945 - 01.02.1946 (nữ)
31.01.1957 - 17.02.1958 (nam)
31.01.1957 - 17.02.1958 (nữ)
17.02.1969 - 05.02.1970 (nam)
17.02.1969 - 05.02.1970 (nữ)
05.02.1981 - 24.01.1982 (nam)
05.02.1981 - 24.01.1982 (nữ)
11. Tuổi Tuất:
Chọn năm sinh (dương lịch):
02.02.1946 - 21.01.1947 (nam)
02.02.1946 - 21.01.1947 (nữ)
06.02.1970 - 26.01.1971 (nam)
06.02.1970 - 26.01.1971 (nữ)
18.02.1958 - 07.02.1959 (nam)
18.02.1958 - 07.02.1959 (nữ)
25.01.1982 - 13.02.1983 (nam)
25.01.1982 - 13.02.1983 (nữ)
12. Tuổi Hợi:
Chọn năm sinh (dương lịch):
22.01.1947 - 09.02.1948 (nam)
22.01.1947 - 09.02.1948 (nữ)
08.02.1959 - 27.01.1960 (nam)
08.02.1959 - 27.01.1960 (nữ)
13.02.1983 - 01.02.1984 (nam)
13.02.1983 - 01.02.1984 (nữ)
27.01.1971 - 14.02.1972 (nam)
27.01.1971 - 14.02.1972 (nữ)
Đăng lúc 8-3-2010 08:18:10 | Xem tất
Post Last Edit by HoaiVienPhuong at 2010-3-9 02:12 PM

vnvic075ndv
Đăng lúc 10-3-2010 09:14:31 | Xem tất
Post Last Edit by HoaiVienPhuong at 2010-3-10 04:04 PM

@Vic.0 :-Bạn tuổi Tí phải không?Nam hay Nữ ?
vnvic075ndv -Năm nay bạn nam gặp sao Vân Hớn hạn Thiên La, bạn nữ gặp sao La Hầu hạn Diêm Vương là các sao không được tốt nhưng cũng không phải là quá xấu. Trong mọi việc chỉ cần ở mức trung bình là tốt. Về vấn đề tài lộc, tiền bạc cũng không có gì khiến bạn phải gặp cảnh thất bại, hay hao tán lớn. Tuy nhiên, cũng không nên làm ăn táo bạo hoặc dính líu, hùn hạp, chung đụng tiền bạc sẽ có chuyện bất như ý.
Chuyện tình cảm của bạn hay chuyện hôn nhân của người thân trong nhà năm nay có nhiều cơ hội tốt để tìm bạn giúp đỡ trong công việc hay xây dựng hôn nhân. Nhưng mọi việc cũng không nên hấp tấp vội vàng, vì sẽ có chuyện sai hẹn, dời hẹn hoặc gặp nhau mà phải đi xa, ở xa, và có những việc khác về công danh việc làm phải giải quyết trước. Việc học hành, thi cử của con cháu nếu có thì năm nay bạn có nhiều chuyện tốt lành, như ý.
Trong trọn năm, vấn đề thiết yếu bạn cần lưu ý là làm gì cũng hay có sự cạnh tranh, hoặc do hoàn cảnh thời cuộc biến động ngoài dự tính khiến kết quả không được như ý muốn. Làm gì cũng hay gặp phiền hà lôi thôi, chuyện thị phi tranh cãi hoặc bị đứt đoạn, dở dang.
Do đó mọi lời hứa hẹn, cam kết cần phải cẩn trọng. Tốt hơn là nên duy trì tình trạng hiện tại hoặc sắp xếp cải tổ lại. Tài lộc tiền bạc trong năm nếu có cũng không giữ được, dễ hao tán, mất mát, thua thiệt. Vì vậy, bạn không nên phiêu lưu về tiền bạc.
Bổn mạng nên giữ sức khỏe, gia đạo tình cảm có nhiều ưu phiền, có người đau yếu hoặc có tang. Nên cẩn trọng về pháp luật, thuế má, hoặc bị phạt vạ, bồi thường vì những chuyện không đâu. Đề phòng tai nạn, rủi ro, làm ơn mắc oán. Nếu có làm ăn chung đụng với người khác, bạn nên chọn bạn hoặc người hợp tác cho kỹ càng. Điều này cũng ứng dụng cho việc giao du về tình bạn, hoặc trong những lúc trà dư tửu hậu.
Tiền bạc năm nay ở mức trung bình, nhưng cũng có tin vui về tiền bạc, vật chất, quà tặng hoặc được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên, có nhiều chi phí cần phải trang trải hoặc phải bỏ thêm vốn đầu tư do các việc của quá khứ kéo dài tới năm nay. Việc làm có sự thay đổi, nhưng cũng nên duy trì công việc cũ song song với công việc mới. Nếu năm nay bạn có việc về thi cử, xét bậc lương, thăng chức hay chuyện tình cảm, hôn nhân thì mọi việc chớ nên xem là chắc chắn. Có thể có những việc xảy ra ngoài ý muốn, cần nhất là giữ sức khỏe.
Nên giới hạn hoặc dè dặt trong việc giao thiệp, hợp tác. Mọi việc hay có sự đổi thay, kế hoạch thay đổi khiến bạn phải nhọc công toan tính lại. Có kẻ tiểu nhân nhòm ngó hoặc xen lấn vào công việc hay tình cảm của mình. Tránh mọi sự thưa kiện, tranh chấp, sẽ bất lợi và phiền hà lâu dài. Không nên làm ơn mắc oán.
Tài lộc và công danh của bạn năm nay tương đối tốt nhưng cần phải có sự nỗ lực, phải bỏ công sức hơi khó nhọc mới cầm giữ được trọn vẹn. Nguyên nhân trong việc giao dịch làm ăn bạn gặp phải sự cạnh tranh, hoặc do hoàn cảnh thời cuộc biến động ngoài dự tính khiến kết quả không được như ý muốn. Làm gì cũng hay gặp phiền hà lôi thôi. Tránh chuyện thị phi tranh cãi.
Do đó mọi lời hứa hẹn, cam kết cần phải cẩn trọng. Sự hao tốn còn mang ý nghĩa bạn còn phải mua sắm, tu bổ sửa chữa cho những việc cần thiết và giúp đỡ thân nhân về bệnh tật, đau yếu, chuyện buồn.
Bổn mạng nên giữ sức khỏe, không nên quá ưu phiền. Cẩn trọng về pháp luật, thuế má, hoặc bị phạt vạ, bồi thường về những chuyện không đâu. Việc đi xa hay xuất ngoại chỉ nên ra đi hoặc tiến hành những việc thấy thật cần thiết. Có sự dời hẹn, sai hẹn trong mọi việc nhưng cuối cùng cũng có kết quả tốt.
TỬ VI ĐÔNG PHƯƠNG
Người tuổi Tý bộc trực, thành thật, song cách ứng xử, lời nói làm mọi
người xung quanh luôn có cảm giác đó là người cẩn thận, chặt chẽ.
Người sinh tuổi Tý nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm. Nếu bạn lấy được
từ họ một vật gì quý giá, thì họ sẽ bắt bạn đánh đổi một cái giá tương
đương. Bề ngoài tuổi Tý trầm mặc ít lời, nhưng cũng dễ bị chọc tức,
song khả năng tự chủ của họ cũng thực sự không tồi. Họ thích kết bạn,
hội hè, giao thiệp.
Người lãnh đạo tuổi Tý quan tâm sâu sắc đến đời sống của nhân viên
mình về nhiều mặt, nhưng khi nói đến tăng lương hay giảm giờ làm, họ
sẽ né tránh, phớt lờ, thậm chí quên luôn. Trong tay họ, không nhân
viên nào có thể trễ nải công việc. Trong làm ăn, để đi đến thoả thuận
nào đó, bạn sẽ phải bàn bạc, đàm phán nhiều lần.

Phụ nữ tuổi này luôn chi ly, tiết kiệm, đôi lúc là hà tiện. Đương
nhiên là với những gì thật sự cần thiết thì họ cũng không tiếc tiền để
mua. Họ luôn giữ gìn những bí mật của mình, nhưng nếu là bí mật của
người khác thì họ không tiếc công tìm tòi, và sử dụng chúng để đưa nạn
nhân vào chỗ chết. Mọi vấn đề đều được nắm bắt một cách tinh tế.
Người tuổi này không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí.
Người tuổi Tý cũng hết sức kiềm chế, không biểu lộ tình cảm ra ngoài.
Điều này đồng nghĩa với việc nếu một người tuổi Tý vô lễ, nổi nóng tức
là họ đang rất căng thẳng và buồn bực.
Họ thích phê phán, châm biếm, khi mua bán thì thích mặc cả. Trí nhớ
tốt, cộng với khả năng tìm tòi, sáng tạo, tuỳ cơ ứng biến cao, trực
giác bén nhạy, tầm nhìn tốt, kừm thêm năng khiếu kinh doanh giúp họ dễ
gặt hái nhiều thành công. Đồng thời, họ chỉ coi khó khăn như một nhân
tố giúp họ truởng thành hơn. Điểm yếu là quá tham công tiếc việc. Tuy
nhiên, vì là người thận trọng, họ thường chọn những phương án ít mạo
hiểm nhất.
Đây là mẫu người đạo đức, kính trên nhường dưới, luôn quan tâm, chăm
sóc trẻ nhỏ, tin tưởng người trên. Người con tuổi Tý luôn đáp ứng mong
muốn và khoan dung trước sai lầm của cha mẹ.
Người mẹ tuổi Tý có nhược điểm là quá nuông chiều con cái. Người vợ
hoặc chồng tuổi này luôn quan tâm đến gia đình.
Tuổi Tý thường bị tuổi Sửu hấp dẫn – họ cho rằng đây là những người
đáng tin cậy. Họ thấy người tuổi Thìn hoà nhã, hợp tác tốt với người
tuổi Tỵ (dù tuổi Tỵ đa nghi hơn tuổi Tý).
Người tuổi Tý có xung đột với người tuổi Ngọ vì tuổi Ngọ có tính cô
độc. Họ cũng không ưa tuổi Dậu vì tính thiếu thực tế.
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 4-6-2020 08:12 PM , Processed in 0.126271 second(s), 17 queries .

Powered by NDV Group X3.2

© 2006-2018 Contents Published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách