Vui lòng chọn Chuyển sang phiên bản di động | Tiếp tục truy cập phiên bản máy tính

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 2688|Trả lời: 5

Nhờ hướng dẫn chỉnh url tĩnh theo tiêu đề

[Sao chép liên kết]
Đăng vào 17-4-2021 09:51:52 | Hiển thị tất cả tầng |Chế độ đọc
Rất mong BQT có thể hướng dẫn giúp mình cách tạo url tĩnh bằng tiêu đề như trên diễn đàn của NĐV với ạ. Mình xin cảm ơn!


Đăng vào 23-7-2021 23:41:32 | Hiển thị tất cả tầng
bạn vào cài đặt chính nó có phần bật htaccess đó.
 Tác giả chủ đề| Đăng vào 7-8-2021 12:06:00 | Hiển thị tất cả tầng
Saokim999 gửi lúc 23-7-2021 11:41 PM
bạn vào cài đặt chính nó có phần bật htaccess đó.

Nó chỉ hiện thị bằng số chứ không tự lấy tiêu đề làm liên kết tĩnh. Trình độ mình còn non nên không biết chỉnh htaccess tự lấy liên kết tĩnh từ tiêu đề bạn ơi!
Đăng vào 18-8-2021 01:05:13 | Hiển thị tất cả tầng
Trước mình có viết hướng dẫn tạo link seo : http://forum.netdepviet.org/toi- ... ccess-5739-1-1.html , giờ tìm lại file đính kèm thì không thấy nữa.
Nay viết lại mấy dòng hi vọng giúp được bạn.

File cần sửa: /source/function/function_core.php
Tìm dòng:
 1. define('DISCUZ_CORE_FUNCTION', true);
Sao chép mã

Thêm vào bên dưới:
 1. //SEO-URL for Discuz!X (c) Vic.0
 2. Tìm đến dòng:
 3. [code]'{fid}' => empty($_G['setting']['forumkeys'][$fid]) ? $fid : $_G['setting']['forumkeys'][$fid],
Sao chép mã

Chỉnh thành:
 1. //SEO-URL (c) Vic.0
 2.                         '{tenbox}' => locdau(DB::result_first("SELECT name FROM ".DB::table('forum_forum')." WHERE fid='$fid'")),
 3.                         //End SEO-URL
Sao chép mã

function locdau($value)
        {
        //bat dau loc dau
        $locdau_in = array (
        '#(A|Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ä‚|Ắ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Ặ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ|á|à |ả|ã|ạ|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ)#',
        '#(B)#',
        '#(C)#',
        '#(D|Đ|Ä‘)#',
        '#(E|É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ|é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|á»…|ệ)#',
        '#(F)#',
        '#(G)#',
        '#(H)#',
        '#(I|Í|ÃŒ|Ỉ|Ĩ|Ị|í|ì|ỉ|Ä©|ị)#',
        '#(J)#',
        '#(K)#',
        '#(L)#',
        '#(M)#',
        '#(N)#',
        '#(O|Ó|Ã’|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|á»’|á»”|á»–|Ộ|Æ |Ớ|Ờ|Ở|á» |Ợ|ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|á»—|á»™|Æ¡|á»›|ờ|ở|ỡ|ợ)#',
        '#(P)#',
        '#(Q)#',
        '#(R)#',
        '#(S)#',
        '#(T)#',
        '#(U|Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|á»®|á»°|ú|ù|ủ|Å©|ụ|Æ°|ứ|ừ|á»­|ữ|á»±)#',
        '#(V)#',
        '#(W)#',
        '#(X)#',
        '#(Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|á»´|Y|ý|ỳ|á»·|ỹ|ỵ|y)#',
        '#(Z)#',
        "/[^a-zA-Z0-9\-\_]/",
        '#(@)#',
        ) ;
        $locdau_out = array (
        'a',
        'b',
        'c',
        'd',
        'e',
        'f',
        'g',
        'h',
        'i',
        'j',
        'k',
        'l',
        'm',
        'n',
        'o',
        'p',
        'q',
        'r',
        's',
        't',
        'u',
        'v',
        'w',
        'x',
        'y',
        'z',
        '-',
        '-',
        ) ;

        $value = preg_replace($locdau_in, $locdau_out, $value);
        $value = preg_replace('/(-)+/', '-', $value);
        $value = str_replace(array('-quot', '"'), '', $value);
        //ket thuc loc dau
                return $value;
        }
//End SEO-URL[/code]

Tìm tiếp phần seo link cho bài viết
 1. elseif($type == 'forum_viewthread') {
Sao chép mã


Sửa link thành:
 1. //SEO-URL (c) Vic.0
 2.                         '{tenbai}' => locdau(DB::result_first("SELECT subject FROM ".DB::table('forum_thread')." WHERE tid='$tid'")),
 3.                         //End SEO-URL
Sao chép mã


Rồi sửa file htaccess
 1. <Files ~ "^\.(htaccess|htpasswd)[        DISCUZ_CODE_0        ]quot;>
 2. deny from all
 3. </Files>
 4. # RewriteEngine
 5. RewriteEngine On

 6. RewriteBase /
 7. ##your forum folder. If your forum: www.netdepviet.org/discuz/ .
 8. ## the RewriteBase is: RewriteBase /discuz
 9. # Rewrite
 10. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 11. RewriteRule ^topic-(.+)\.html$ portal.php?mod=topic&topic=$1&%1
 12. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 13. RewriteRule ^article-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ portal.php?mod=view&aid=$1&page=$2&%1
 14. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 15. RewriteRule ^(\w+)-([0-9]+)/(.*)\.html$ forum.php?mod=forumdisplay&fid=$1&page=$2&%1
 16. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 17. RewriteRule ^(.*)-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ forum.php?mod=viewthread&tid=$2&$3&page=$3&%1
 18. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 19. RewriteRule ^group-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ forum.php?mod=group&fid=$1&page=$2&%1
 20. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 21. RewriteRule ^space-(username|uid)-(.+)\.html$ home.php?mod=space&$1=$2&%1
 22. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 23. RewriteRule ^([a-z]+)-(.+)\.html$ $1.php?rewrite=$2&%1
Sao chép mãLưu ý:
Dùng tool compare với file gốc cho dễ edit nhé.
đây là file discuz_core mà mình đang dùng ( X3.2 ): http://forum.netdepviet.org/seo-url-tinh-discuz.txt
 Tác giả chủ đề| Đăng vào 5-9-2021 00:09:43 | Hiển thị tất cả tầng
Bài được lks194 sửa lúc  5-9-2021 12:17 AM

Bài được lks194 sửa lúc  5-9-2021 12:16 AM

temtem gửi lúc 18-8-2021 01:05 AM
Trước mình có viết hướng dẫn tạo link seo : http://forum.netdepviet.org/toi-uu-seo-url-ban ...

Cảm ơn bạn đã hướng dẫn. Nhưng bạn có thể chỉnh sửa từ đoạn hướng dẫn chỉnh file htaccess trở lên giúp mình được không.
Chỗ Thêm vào bên dưới hình như nhầm code thì phải, và function locdau mình thêm ở đâu?

Tìm phần seo link là mình sửa ở file nào?


Đăng vào 1-7-2024 16:33:24 | Hiển thị tất cả tầng
# Custom redirect rule: redirect /subfolder to subdomain
 1. RewriteEngine On
 2. RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/discuz-forum($|/)
 3. RewriteRule ^discuz-forum(.*)$ http://forum.abcdomain.com$1 [R=301,L]
Sao chép mã


Trường hợp này áp dụng cho 1 web chính chạy wordpress và diễn đàn dùng discuz
Bạn cần đăng nhập để trả lời Đăng nhập | Register

Quy tắc tích điểm trong diễn đàn này

Archiver|Mobile|Youtube|Facebook|Twitter|Contact|Netdepviet.org

GMT+7, 14-7-2024 05:20 AM , Processed in 0.018600 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team

Trả lời nhanh Lên đầu trang Quay lại danh sách