Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 1847|Trả lời: 4

Nhờ hướng dẫn chỉnh url tĩnh theo tiêu đề

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 17-4-2021 09:51:52 | Xem tất |Chế độ đọc
Rất mong BQT có thể hướng dẫn giúp mình cách tạo url tĩnh bằng tiêu đề như trên diễn đàn của NĐV với ạ. Mình xin cảm ơn!


Đăng lúc 23-7-2021 23:41:32 | Xem tất
bạn vào cài đặt chính nó có phần bật htaccess đó.
 Tác giả| Đăng lúc 7-8-2021 12:06:00 | Xem tất
Saokim999 gửi lúc 23-7-2021 11:41 PM
bạn vào cài đặt chính nó có phần bật htaccess đó.

Nó chỉ hiện thị bằng số chứ không tự lấy tiêu đề làm liên kết tĩnh. Trình độ mình còn non nên không biết chỉnh htaccess tự lấy liên kết tĩnh từ tiêu đề bạn ơi!
Đăng lúc 18-8-2021 01:05:13 | Xem tất
Trước mình có viết hướng dẫn tạo link seo : http://forum.netdepviet.org/toi- ... ccess-5739-1-1.html , giờ tìm lại file đính kèm thì không thấy nữa.
Nay viết lại mấy dòng hi vọng giúp được bạn.

File cần sửa: /source/function/function_core.php
Tìm dòng:
 1. define('DISCUZ_CORE_FUNCTION', true);
Sao chép mã

Thêm vào bên dưới:
 1. //SEO-URL for Discuz!X (c) Vic.0
 2. Tìm đến dòng:
 3. [code]'{fid}' => empty($_G['setting']['forumkeys'][$fid]) ? $fid : $_G['setting']['forumkeys'][$fid],
Sao chép mã

Chỉnh thành:
 1. //SEO-URL (c) Vic.0
 2.                         '{tenbox}' => locdau(DB::result_first("SELECT name FROM ".DB::table('forum_forum')." WHERE fid='$fid'")),
 3.                         //End SEO-URL
Sao chép mã

function locdau($value)
        {
        //bat dau loc dau
        $locdau_in = array (
        '#(A|Á|À|Ả|Ã|Ạ|Ä‚|Ắ|Ằ|Ẳ|Ẵ|Ặ|Â|Ấ|Ầ|Ẩ|Ẫ|Ậ|á|à |ả|ã|ạ|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ)#',
        '#(B)#',
        '#(C)#',
        '#(D|Đ|Ä‘)#',
        '#(E|É|È|Ẻ|Ẽ|Ẹ|Ê|Ế|Ề|Ể|Ễ|Ệ|é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|á»…|ệ)#',
        '#(F)#',
        '#(G)#',
        '#(H)#',
        '#(I|Í|ÃŒ|Ỉ|Ĩ|Ị|í|ì|ỉ|Ä©|ị)#',
        '#(J)#',
        '#(K)#',
        '#(L)#',
        '#(M)#',
        '#(N)#',
        '#(O|Ó|Ã’|Ỏ|Õ|Ọ|Ô|Ố|á»’|á»”|á»–|Ộ|Æ |Ớ|Ờ|Ở|á» |Ợ|ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|á»—|á»™|Æ¡|á»›|ờ|ở|ỡ|ợ)#',
        '#(P)#',
        '#(Q)#',
        '#(R)#',
        '#(S)#',
        '#(T)#',
        '#(U|Ú|Ù|Ủ|Ũ|Ụ|Ư|Ứ|Ừ|Ử|á»®|á»°|ú|ù|ủ|Å©|ụ|Æ°|ứ|ừ|á»­|ữ|á»±)#',
        '#(V)#',
        '#(W)#',
        '#(X)#',
        '#(Ý|Ỳ|Ỷ|Ỹ|á»´|Y|ý|ỳ|á»·|ỹ|ỵ|y)#',
        '#(Z)#',
        "/[^a-zA-Z0-9\-\_]/",
        '#(@)#',
        ) ;
        $locdau_out = array (
        'a',
        'b',
        'c',
        'd',
        'e',
        'f',
        'g',
        'h',
        'i',
        'j',
        'k',
        'l',
        'm',
        'n',
        'o',
        'p',
        'q',
        'r',
        's',
        't',
        'u',
        'v',
        'w',
        'x',
        'y',
        'z',
        '-',
        '-',
        ) ;

        $value = preg_replace($locdau_in, $locdau_out, $value);
        $value = preg_replace('/(-)+/', '-', $value);
        $value = str_replace(array('-quot', '"'), '', $value);
        //ket thuc loc dau
                return $value;
        }
//End SEO-URL[/code]

Tìm tiếp phần seo link cho bài viết
 1. elseif($type == 'forum_viewthread') {
Sao chép mã


Sửa link thành:
 1. //SEO-URL (c) Vic.0
 2.                         '{tenbai}' => locdau(DB::result_first("SELECT subject FROM ".DB::table('forum_thread')." WHERE tid='$tid'")),
 3.                         //End SEO-URL
Sao chép mã


Rồi sửa file htaccess
 1. <Files ~ "^\.(htaccess|htpasswd)[        DISCUZ_CODE_0        ]quot;>
 2. deny from all
 3. </Files>
 4. # RewriteEngine
 5. RewriteEngine On

 6. RewriteBase /
 7. ##your forum folder. If your forum: www.netdepviet.org/discuz/ .
 8. ## the RewriteBase is: RewriteBase /discuz
 9. # Rewrite
 10. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 11. RewriteRule ^topic-(.+)\.html$ portal.php?mod=topic&topic=$1&%1
 12. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 13. RewriteRule ^article-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ portal.php?mod=view&aid=$1&page=$2&%1
 14. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 15. RewriteRule ^(\w+)-([0-9]+)/(.*)\.html$ forum.php?mod=forumdisplay&fid=$1&page=$2&%1
 16. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 17. RewriteRule ^(.*)-([0-9]+)-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ forum.php?mod=viewthread&tid=$2&$3&page=$3&%1
 18. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 19. RewriteRule ^group-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ forum.php?mod=group&fid=$1&page=$2&%1
 20. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 21. RewriteRule ^space-(username|uid)-(.+)\.html$ home.php?mod=space&$1=$2&%1
 22. RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*)$
 23. RewriteRule ^([a-z]+)-(.+)\.html$ $1.php?rewrite=$2&%1
Sao chép mãLưu ý:
Dùng tool compare với file gốc cho dễ edit nhé.
đây là file discuz_core mà mình đang dùng ( X3.2 ): http://forum.netdepviet.org/seo-url-tinh-discuz.txt
 Tác giả| Đăng lúc 5-9-2021 00:09:43 | Xem tất
Bài được lks194 sửa lúc  5-9-2021 12:17 AM

Bài được lks194 sửa lúc  5-9-2021 12:16 AM

temtem gửi lúc 18-8-2021 01:05 AM
Trước mình có viết hướng dẫn tạo link seo : http://forum.netdepviet.org/toi-uu-seo-url-ban ...

Cảm ơn bạn đã hướng dẫn. Nhưng bạn có thể chỉnh sửa từ đoạn hướng dẫn chỉnh file htaccess trở lên giúp mình được không.
Chỗ Thêm vào bên dưới hình như nhầm code thì phải, và function locdau mình thêm ở đâu?

Tìm phần seo link là mình sửa ở file nào?


Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 24-2-2024 03:26 AM , Processed in 0.015981 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách