Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 11463|Trả lời: 0

Mạng xã hội wowonder Fresh & Null

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 23-5-2019 14:18:25 | Xem tất |Chế độ đọc
  Hiện tại có khá nhiều website đang sử dụng mã nguồn wowonder ( phiên bản mới nhất 2.2.2) , ví dụ như : biztime, ola... Cũng từ đó có nhiều nơi chia sẻ mã nguồn này, đã được nulled và chèn các mã quảng cáo.
  Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách bypass purchase code của wowonder.
1. Tải một bản fresh mới nhất của mã nguồn: codecanyon-13785302-wowonder-the-ultimate-php-social-network-platform-2.2.2.zip
2. Thực hiện gỡ bỏ toàn bộ phần kiểm tra purchase code.
  Tác động tới 2 files: install/index.php và requests.php
   + Sửa file install/index.php:
    Bước 1: Xóa bỏ từ dòng 9-40
 1. function check_($check) {
 2. $siteurl = urlencode(getBaseUrl());
 3. $arrContextOptions = array(
 4. "ssl" => array(
 5. "verify_peer" => false,
 6. "verify_peer_name" => false
 7. )
 8. );
 9. $file = file_get_contents('http://www.wowonder.com/purchase.php?code=' . $check . '&url=' .
 10. $siteurl, false, stream_context_create($arrContextOptions));
 11. if ($file) {
 12. $check = json_decode($file, true);
 13. } else {
 14. $check = array('status' => 'SUCCESS', 'url' => $siteurl, 'code' => $check);
 15. }
 16. return $check;
 17. }
 18. function check_success($check) {
 19. $siteurl = urlencode(getBaseUrl());
 20. $arrContextOptions = array(
 21. "ssl" => array(
 22. "verify_peer" => false,
 23. "verify_peer_name" => false
 24. )
 25. );
 26. $file = file_get_contents('http://www.wowonder.com/purchase.php?code=' . $check .     '&success=true&url=' . $siteurl, false, stream_context_create($arrContextOptions));
 27. if ($file) {
 28. $check = json_decode($file, true);
 29. } else {
 30. $check = array('status' => 'SUCCESS', 'url' => $siteurl, 'code' => $check);
 31. }
 32. return $check;
 33. }
Sao chép mã
Bước 2: Sau khi xóa 9-40, thì xóa tiếp dòng 35-42 của file install/index.php ( vừa thực hiện ở bước 1 )
 1. $p = check_(trim($_POST['purshase_code']));
 2. if (isset($p['status'])) {
 3. if ($p['status'] == 'ERROR') {
 4. $ServerErrors[] = $p['ERROR_NAME'];
 5. }
 6. } else {
 7. $ServerErrors[] = 'Failed to connect to server, please try again later, or contact us.';
 8. }
Sao chép mã
Thêm vào trước dòng:
 1. if (empty($ServerErrors)) {
Sao chép mã

giá trị sau:
 1. $go = 1;
Sao chép mã

Rồi thay
 1. if (empty($ServerErrors)) {
Sao chép mã

bằng dòng:
 1. if ($go == 1) {
Sao chép mã

Bước 3: Sửa tiếp file install/index.php sau khi đã save xong bước 2. Xóa bỏ dòng 91-96
 1. $p2 = check_success(trim($_POST['purshase_code']));
 2. if(isset($p2['status'])) {
 3. if ($p2['status'] == 'SUCCESS') {
 4. $can = 1;
 5. }
 6. }
Sao chép mã

Thêm vào trước dòng 91:
 1. if ($query) {
Sao chép mã

giá trị:
 1. $can = 1;
Sao chép mã

Lưu lại file install/index.php.
2. Sửa file requests.php
Sửa các dòng 2913-2915:
 1. $data['android_status'] = 0;
 2. $data['windows_status'] = 0;
 3. $data['android_native_status'] = 0;
Sao chép mã

Biến 0 thành 1
 1. $data['android_status'] = 1;
 2. $data['windows_status'] = 1;
 3. $data['android_native_status'] = 1;
Sao chép mã

Rồi xóa các dòng từ 3957-4012.
Lưu lại files.
3. Với các bạn chỉ download được bản NULLED:
Trong file requests.php xóa bỏ toàn bộ các dòng: 2916-2971

* Bài hướng dẫn này là kết quả sau khi đã so sánh mã nguồn NULLED và bản Fresh từ codecayon bằng ultra compare.
* Thank to: reishi & rxgliitch & CRIMSON501


Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 29-6-2022 01:12 AM , Processed in 0.117537 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách