Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 1597|Trả lời: 0

Gỡ bỏ wga Remove Windows Genuine Advantage Notifications

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 4-6-2013 13:06:21 | Xem tất |Chế độ đọc
Bạn đang dùng bản windows crack không bản quyền, và vô tình cài đặt Windows Genuine Advantage (WGA) Notifications .
Đây là cách Vô hiệu WGA Notifications
1. Đăng nhập vào Windows với quyền hạn Administrative.
2. Đổi tên mở rộng của các file sau đây thành .old: Windows\system32\WgaLogon.dll, Windows\system32\WgaTray.exe
3. Khởi động lại máy.

Gỡ bỏ WGA Notifications bằng tay
1-3. Như trên
4. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS gõ lệnh
Regsvr32 %Windir%\system32\LegitCheckControl.dll /u
rồi Enter.
5. Khởi động lại máy.
6. Bấm Start > Run, gõ cmd và bấm OK > trong cửa sổ DOS lần lượt gõ các lệnh xóa file sau:
Del %Windir%/system32/wgalogon.old
Del %Windir%/system32/WgaTray.old
Del %Windir%/system32/LegitCheckControl.dll
7. Gõ lệnh regedit > trong cửa sổ Registry Editor tìm đến khóa:
[quote]- HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/WindowsNT/CurrentVersion/Winlogon/Notify/, xóa mục WgaLogon
- HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Uninstall/, xóa mục WgaNotify
[/quote]
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 25-1-2022 02:35 PM , Processed in 0.103060 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách