Hãy chọn Truy cập mobile | Tiếp tục

Nét Đẹp Việt Nam

 Quên mật khẩu
 Register
Xem: 13622|Trả lời: 2

Cách vào facebook dễ dàng không cần Hotspot Shield (26/11/2011)

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 26-11-2011 10:56:10 | Xem tất |Chế độ đọc
Last edited by netdepviet on 27-11-2011 07:53 AM

Vừa đọc thông tin của mọi người về việc FaceBook lại tiếp tục bị chặn nhưng mình thì vẫn vào bình thường ... là do mình dùng edit file host từ lâu lâu rồi nên ko để ý. Tiện thể đây share cho mọi người nhé.

Xem video clip hướng dẫn:

Các bạn vào C:\Windows\System32\drivers\etc Tìm đến file host. mở nó = notepad và thêm vào:
 1. 153.16.15.71 facebook.com
 2. 125.252.224.88 www.facebook.com
 3. 153.16.15.71 apps.facebook.com
 4. 153.16.15.71 login.facebook.com
 5. 153.16.15.71 graph.facebook.com
 6. 153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com
 7. 153.16.15.71 developers.facebook.com
 8. 153.16.15.71 error.facebook.com
 9. 127.0.0.1 activate.adobe.com
 10. 153.16.15.71 fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net
Sao chép mã
Hoặc:
 1. 60.254.175.42 facebook.com
 2. 60.254.175.42 www.facebook.com
 3. 60.254.175.42 register.facebook.com
 4. 60.254.175.42 www.logins.facebook.com
 5. 60.254.175.42 blog.facebook.com
 6. 60.254.175.42 logins.facebook.com
 7. 60.254.175.42 login.facebook.com
 8. 60.254.175.42 apps.facebook.com
 9. 153.16.15.71 upload.facebook.com
 10. 60.254.175.42 graph.facebook.com
 11. 60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
 12. 60.254.175.42 photos-a.ak.fbcdn.net
 13. 60.254.175.42 photos-b.ak.fbcdn.net
 14. 60.254.175.42 photos-c.ak.fbcdn.net
 15. 60.254.175.42 photos-d.ak.fbcdn.net
 16. 60.254.175.42 photos-e.ak.fbcdn.net
 17. 60.254.175.42 photos-f.ak.fbcdn.net
 18. 60.254.175.42 photos-g.ak.fbcdn.net
 19. 60.254.175.42 photos-h.ak.fbcdn.net
 20. 60.254.175.42 static.ak.connect.facebook.com
 21. 60.254.175.42 static.ak.fbcdn.net
 22. 60.254.175.42 b.static.ak.fbcdn.net
 23. 60.254.175.42 error.facebook.com
 24. 60.254.175.42 developers.facebook.com
 25. 60.254.175.42 pixel.facebook.com
 26. 60.254.175.42 api.facebook.com
 27. 60.254.175.42 chanel.facebook.com
 28. 60.254.175.42 0.50.chanel.facebook.com
 29. 60.254.175.42 external.ak.fbcdn.net
 30. 60.254.175.42 profile.ak.fbcdn.net
 31. 60.254.175.42 creative.ak.fbcdn.net
 32. 60.254.175.42 chat.facebook.com
 33. 60.254.175.42 vupload.facebook.com
 34. 60.254.175.42 secure.facebook.com
 35. 60.254.175.42 connect.facebook.com
 36. 60.254.175.42 channel.facebook.com
Sao chép mã
Sau đó Save lại rồi bật trình duyệt lên. Chúng ta lại tiếp tục chém gió keke.
http://www.facebook.com/vietbeauty
Đăng lúc 1-3-2012 01:21:34 | Xem tất
Đăng nhập với quyền Administrator dùng Notepad  sửa file:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
 1. 60.254.175.73 www.facebook.com
 2. 60.254.175.73 developers.facebook.com
 3. 66.220.151.79 0.142.channel.facebook.com
 4. 66.220.151.79 0-142.channel.facebook.com
 5. 66.220.151.79 0.60.channel.facebook.com
 6. 66.220.145.63 bigzipfiles.facebook.com
 7. 60.254.175.73 apps.facebook.com
 8. 66.220.147.57 sbx.facebook.com
 9. 66.220.151.79 1.142.channel.facebook.com
 10. 66.220.151.79 142.channel.facebook.com
 11. 62.41.70.114 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
 12. 77.67.47.161 fbcdn-profile-a.akamaihd.net
 13. 66.220.147.41 register.facebook.com
 14. 69.63.181.26 www.login.facebook.com
 15. 66.220.153.28 blog.facebook.com
 16. 66.220.146.28 login.facebook.com
 17. 66.220.146.50 graph.facebook.com
 18. 195.59.44.16 static.ak.connect.facebook.com
 19. 88.221.170.110 s-static.ak.facebook.com
 20. 66.220.146.53 error.facebook.com
 21. 60.254.175.73 pixel.facebook.com
 22. 66.220.147.47 api.facebook.com
 23. 66.220.158.40 api-read.facebook.com
 24. 80.150.193.155 external.ak.fbcdn.net
 25. 194.221.64.40 profile.ak.fbcdn.net
 26. 125.252.224.88 creative.ak.fbcdn.net
 27. 69.63.179.70 secure.facebook.com
 28. 69.63.190.18 connect.facebook.com
 29. 64.215.147.18 sphotos.ak.fbcdn.net
 30. 213.254.249.144 photos-a.ak.fbcdn.net
 31. 213.254.249.160 photos-b.ak.fbcdn.net
 32. 213.254.249.155 photos-c.ak.fbcdn.net
 33. 213.254.249.153 photos-d.ak.fbcdn.net
 34. 213.254.249.114 photos-e.ak.fbcdn.net
 35. 213.254.249.88 photos-f.ak.fbcdn.net
 36. 213.254.249.90 photos-g.ak.fbcdn.net
 37. 213.254.249.105 photos-h.ak.fbcdn.net
 38. 69.171.229.17 vupload.facebook.com
 39. 69.171.229.17 upload.facebook.com
 40. 66.220.155.63 bigzipfiles.facebook.com
 41. 66.220.158.18 vi-vn.facebook.com
 42. 66.220.149.22 vi-vn.connect.facebook.com
Sao chép mã
 Tác giả| Đăng lúc 5-3-2012 23:11:40 | Xem tất
Cách vào Facebook và Up ảnh Facebook, dải IP mới nhất cho cả mạng FPT, Viettel, VNPT
Và thêm dải IP sau vào file hosts ở địa chỉ  C:\windows\system32\drivers\etc

 1. 31.13.79.7 www.facebook.com
 2. 31.13.79.7 facebook.com
 3. 31.13.79.7 www.login.facebook.com
 4. 31.13.79.7 login.facebook.com
 5. 31.13.79.7 apps.facebook.com
 6. 31.13.79.7 upload.facebook.com
 7. 31.13.79.7 graph.facebook.com
 8. 31.13.79.7 register.facebook.com
 9. 31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
 10. 31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
 11. 31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
 12. 31.13.79.7 developers.facebook.com
 13. 31.13.79.7 error.facebook.com
 14. 31.13.79.7 channel.facebook.com
 15. 31.13.79.7 upload.facebook.com
 16. 31.13.79.7 register.facebook.com
 17. 31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
Sao chép mã
Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Register

Quy tắc điểm

Phòng tối|iPhone|Archiver|G+|Youtube|Facebook|Twitter|Contact| Netdepviet.org

GMT+7, 28-5-2022 01:36 PM , Processed in 0.098565 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2006 Made with in Hanoi,Vietnam and Contents are published by all members

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách